Wednesday, July 1, 2015

Selfi status + Fadu caption for selfi.......

#‎जग‬ आपल्या विरूद्ध आहे असे कधी वाटू लागले
तर #
जगाकडे पाठ करून एक सेल्फी काढा#
संपूर्ण जग तुमच्या पाठीशी आहे असे वाटेल....#

No comments:

Post a Comment