Friday, July 31, 2015

god prayer : Khoobsurat Rishta Hai Mera Aur Bhagwan Ke Beech Mein, Jyada Main Mangta Nahi Aur Kam Wo Deta Nahi....!!

Khoobsurat Rishta Hai Mera Aur Bhagwan Ke Beech Mein,
Jyada Main Mangta Nahi Aur Kam Wo Deta Nahi....!!

No comments:

Post a Comment