Wednesday, July 1, 2015

# येथे झोप मोडली तरी # चालेल पण मित्रांचे # स्वप्न नाही मोडली # पाहिजे ... # मित्रांची यारी... # दिल # दोस्ती # दुनियादारी...�� — feeling cool.

# येथे झोप मोडली तरी # चालेल पण मित्रांचे # स्वप्न नाही मोडली # पाहिजे ... # मित्रांची यारी... # दिल # दोस्ती # दुनियादारी...��
— feeling cool.

No comments:

Post a Comment