Friday, July 31, 2015

dusmani / dosti : ♚दूश्मनी ऐसी # करो ... की, दुनिया # देखती जाये, और, # प्यार ऐसे करो ... की, दुनिया # जलती जाय♝ —

♚दूश्मनी ऐसी #
करो ... की, दुनिया # देखती जाये,
और, # प्यार ऐसे करो ... की, दुनिया
# जलती जाय♝
 — 


Dushmani aisi karo ki duniya dekhati jaye aur oyar aise karo ki duniya jalti jaye

No comments:

Post a Comment