Wednesday, July 1, 2015

जो पर्यन्त जिवंत आहे तो पर्यन्त तुझाच राहील विसरलो तर समजुन जा देवाची आणि माझी भेट झाली ....

जो पर्यन्त जिवंत आहे
तो पर्यन्त तुझाच राहील
विसरलो तर समजुन जा
देवाची आणि माझी भेट झाली ....

No comments:

Post a Comment