Wednesday, July 1, 2015

येAAAA...चिऊ🙎#‪#‎आईक्ना‬...#‪#‎तुला‬ काय वाटलं #‪#‎तू‬ सोडून गेली कि मी मरुन जाईल 🔫 ##‪#‎अगं‬ हाड..कूञे 🐶 ##तू पोरगी आहेस ## Oxygen नाहिस......

येAAAA...चिऊ🙎#‪#‎आईक्ना‬...#‪#‎तुला‬ काय वाटलं #‪#‎तू‬ सोडून गेली कि मी मरुन जाईल🔫##‪#‎अगं‬ हाड..कूञे🐶##तू पोरगी आहेस ## Oxygen नाहिस......

No comments:

Post a Comment