Friday, July 31, 2015

love / prem in marathi : "तिला" काय माहीत # वेळ आणि # काळ बदलाii तरी " ‪#‎पहीले_प्रेम‬ " विसरता येत नाही.....

"तिला" काय माहीत # वेळ आणि # काळ
बदलाii
तरी " ‪#‎पहीले_प्रेम‬ " विसरता येत नाही.....

No comments:

Post a Comment