Wednesday, July 1, 2015

Love caption वेळ लागला तरी चालेल... पण वाट तुझीच पाहीन... विसरलीस तू मला तरीही... ‪......

वेळ लागला तरी चालेल...
पण वाट तुझीच पाहीन...
विसरलीस तू मला तरीही...
‪#‎नेहमी_मी_तुझाच_राहील‬...‪#‎luv_u_alot_

No comments:

Post a Comment