Wednesday, July 1, 2015

indirectly prapose to girls....#‎हजारो‬ हसिनाये ‪#‎आयेगि‬ ओरर #हजारो जायेगि लेकिन इस ‪#‎बाद्शाकि‬ रानि ‪#‎सिर्फ...........

#‎हजारो‬ हसिनाये ‪#‎आयेगि‬ ओरर
#हजारो जायेगि
लेकिन इस ‪#‎बाद्शाकि‬ रानि ‪#‎सिर्फ‬ तुम हि
‪#‎रहोगि‬
‪#‎समजने‬ वालिको ‪#‎इशारा‬ काफि हे

No comments:

Post a Comment