Wednesday, July 1, 2015

वाट पाहत आहे तुझ्या उत्तराची...खात्री आहे मला तुझा होकार असेल नक्कीच तो दिवस choklet पेक्षा गोड असेल...

वाट पाहत आहे तुझ्या उत्तराची...खात्री आहे मला तुझा होकार असेल नक्कीच तो दिवस choklet पेक्षा गोड असेल...

No comments:

Post a Comment