Wednesday, July 1, 2015

आई म्हणते, सवय आहे तुला वाकडे "चाळे" करण्याची पन आईला कोण सांगणार हि तर आपली "स्टाईल"�� आहे "पोरी" पागल करण्याची...cHal beta SeLFi lele re.... —


आई म्हणते, सवय आहे तुला वाकडे "चाळे" करण्याची पन आईला कोण सांगणार हि तर आपली "स्टाईल"�� आहे "पोरी" पागल करण्याची...cHal beta SeLFi lele re.... —

No comments:

Post a Comment