Wednesday, July 1, 2015

लोक म्हणतात की," ‪#‎एक_जन‬ गेल्याने_दुनिया_संम्पत_नाही किंवा थांबत नाही पण हे कोणालाच कसे कळत नाही, की लाखो लोग मिळाले तरी त्या ‪#‎एकाची‬ कमी पूर्ण होत नाही" —

लोक म्हणतात की," ‪#‎एक_जन‬ गेल्याने_दुनिया_संम्पत_नाही किंवा थांबत नाही पण हे कोणालाच कसे कळत नाही, की लाखो लोग मिळाले तरी त्या ‪#‎एकाची‬ कमी पूर्ण होत नाही"

No comments:

Post a Comment