Wednesday, July 1, 2015

°दोस्ती° केली तर ताटात घेऊन चारिन पण,, °गद्दारी° केली तर लक्षात ठेव .............. आहे घरात घुसून मारीन...!😎 🔫 —

°दोस्ती° केली तर ताटात घेऊन चारिन पण,, °गद्दारी° केली तर लक्षात ठेव ...................आहे घरात घुसून मारीन...!😎🔫

No comments:

Post a Comment