Wednesday, July 1, 2015

आले किती🚶गेले किती🏃उडून गेला भरारा 😳 ...‪#‎संपला‬ नाही 💪 ,अन् संपनार ही नाही ✌ आपला दरारा 😡 💥 🔫 ".

आले किती🚶गेले किती🏃उडून गेला भरारा😳...‪#‎संपला‬ नाही💪,अन् संपनार ही नाहीआपला दरारा😡💥🔫".

No comments:

Post a Comment