Wednesday, July 1, 2015

माझ कस होईल हा प्रश्न आता मला पडत नाही.. कारण बुडताना दिसला तरी सूर्य खरा बूडत नाही........!!

माझ कस होईल हा प्रश्न
आता मला पडत नाही..
कारण बुडताना दिसला तरी सूर्य
खरा बूडत नाही........!!

No comments:

Post a Comment