Friday, July 31, 2015

alone / single photo caption : तो 🌝चंद्र बघ किती मिळता जूळता आहे, अगदी आपल्या दोघांसारखा तूझ्या सारखा सुंदर आणि माझ्यासारखा..............

तो 🌝चंद्र बघ किती मिळता जूळता आहे, अगदी आपल्या दोघांसारखा तूझ्या सारखा सुंदर आणि माझ्यासारखा एकटा...

No comments:

Post a Comment