Thursday, June 4, 2015

Tu Khamosh Kyon Hai Ye To Maloom Nahi Magar; Dil Doob Sa Jata Hai Jab Tu Khamosh Hota Hai! —

Tu Khamosh Kyon Hai Ye To Maloom Nahi Magar;
Dil Doob Sa Jata Hai Jab Tu Khamosh Hota Hai!

No comments:

Post a Comment