Friday, June 12, 2015

Jab Tak hum Kisi ke Humdard# nhi Bante Na# 😔 😔 😔 Jab tak# Dard Humse juda Nhi Hota # hai. —

Jab Tak hum Kisi ke Humdard# nhi Bante Na#😔😔😔
Jab tak# Dard Humse juda Nhi Hota # hai.

No comments:

Post a Comment