Friday, June 12, 2015

Bade "shokh"se utre the ham "mohabbat ke samandar"me.... Ek "laher" ne aisa "duboya"ki fir "kinaara" hi naa mila....

Bade "shokh"se utre the ham "mohabbat ke samandar"me....
Ek "laher" ne aisa "duboya"ki fir "kinaara" hi naa mila....

No comments:

Post a Comment