Saturday, May 23, 2015

#‎आई‬ म्हणते.. ‪#‎बाळा‬ गाडी ‪#‎हळू‬ चालवत ‪#‎जा‬ .. धड़ ‪#‎तिला‬ दिसु ‪#‎तरी‬ दे ‪#‎तिच्यावर‬ कोनाच ‪#‎पोरग‬ ‪#‎LiNe‬ मारतय ते ..

#‎आई‬ म्हणते..
‪#‎बाळा‬ गाडी ‪#‎हळू‬ चालवत ‪#‎जा‬ ..
धड़ ‪#‎तिला‬ दिसु ‪#‎तरी‬ दे
‪#‎तिच्यावर‬ कोनाच ‪#‎पोरग‬
‪#‎LiNe‬ मारतय ते ..

No comments:

Post a Comment