Tuesday, May 19, 2015

नात्या पेक्षा जर स्वताचा "मी" पणा मोठा असेल तर माणसाने . नाती बनवू नये like emoticon —

नात्या पेक्षा जर स्वताचा "मी" पणा मोठा असेल तर माणसाने .
नाती बनवू नये like emoticon

No comments:

Post a Comment