Tuesday, May 19, 2015

#‎Girlfriend‬# ती नसते # जी बोलते की मी तुझ्या नशिबात नाही रे विसरून जा मल़ा # #Girlfriend ‪#‎तर‬ ती असते ,जी म्हणते की ‪#‎अभ्यासावर‬ # लक्ष दे .....जेव्हा नोकरी मिळेल तेव्हा घरातून उचलून ने माला **....

#‎Girlfriend‬# ती नसते # जी बोलते की मी तुझ्या नशिबात नाही रे विसरून जा मल़ा #
#Girlfriend ‪#‎तर‬ ती असते ,जी म्हणते की ‪#‎अभ्यासावर‬ # लक्ष दे .....जेव्हा नोकरी मिळेल तेव्हा घरातून उचलून ने माला **....

No comments:

Post a Comment