Tuesday, May 19, 2015

जंगलात वाघाच्या आणी या शहरात ‪#‎_भावाच्या‬ .... नादाला कधीच लागायच नाही ....वाघ तर नुसता फाडतो पण ‪#‎भाऊ‬ भर रस्त्यात ‪#‎गाडतो‬ ═══

जंगलात वाघाच्या आणी या शहरात ‪#‎_भावाच्या‬ .... नादाला कधीच लागायच नाही ....वाघ तर नुसता फाडतो पण ‪#‎भाऊ‬ भर रस्त्यात ‪#‎गाडतो‬ ═══

No comments:

Post a Comment