Tuesday, May 19, 2015

हा #नजरेतला #दरारा सांगतो, आजही #दुश्मन आमच्या पुढे #पाणी मागतो

हा #नजरेतला #दरारा सांगतो, आजही #दुश्मन आमच्या पुढे #पाणी मागतो

No comments:

Post a Comment