Tuesday, May 19, 2015

लखलखते तारे पाहण्यासाठी आपल्याला अंधारातच रहाव लागत आणि माझा फोटो बघण्यासाठी पोरीना ऑनलाईनच रहावं लागत.........

लखलखते तारे पाहण्यासाठी आपल्याला अंधारातच रहाव लागत आणि माझा फोटो बघण्यासाठी पोरीना ऑनलाईनच रहावं लागत.........

No comments:

Post a Comment