Tuesday, May 19, 2015

कोल्ह्या # कुत्र्यांचा # थाटफक्त# स्वत :च्या # चौकात ..,# कुठंही थांबून # वाट_लावणेहीच # # भावाची औखात

कोल्ह्या # कुत्र्यांचा # थाटफक्त# स्वत :च्या # चौकात ..,# कुठंही थांबून # वाट_लावणेहीच # # भावाची औखात

No comments:

Post a Comment