Tuesday, May 19, 2015

😎‪#‎मलामाहित‬ आहे तुझ्या नजरेत मी काहिच नाही#पणमाझी किंमत त्यांना विचार ज्यांचाकङे मी कधी पलटुन सुद्धा पाहिल नाही!!!!!

😎‪#‎मलामाहित‬ आहे तुझ्या नजरेत मी काहिच नाही#पणमाझी किंमत त्यांना विचार ज्यांचाकङे मी कधी पलटुन सुद्धा पाहिल नाही!!!!!

No comments:

Post a Comment