Tuesday, May 19, 2015

वादळ हे कधी सांगुण येत नाय आणि आम्ही कधी मागुन # वारकरत नाय...मग ज्यांना # किडा आहे त्यांनी समोर येऊन नडा..... मग तुम्हाला दाखवतो ‪#‎राडा‬ ....

वादळ हे कधी सांगुण येत
नाय आणि आम्ही कधी मागुन
# वारकरत नाय...मग
ज्यांना # किडा आहे त्यांनी समोर येऊन नडा.....
मग तुम्हाला दाखवतो ‪#‎राडा‬ ....

No comments:

Post a Comment