Saturday, May 23, 2015

काही ‪#‎मुलं‬, ‪#‎मुलींना‬ ‪#‎आयटम‬' ‪#‎म्हणून‬ बोलतात,जे #मुलींना ‪#‎बिलकुल‬ ‪#‎आवडत‬ नाही..पण ‪#‎रागावण्याचं‬ कारणचं नाही, कारण... त्यातला ‪#‎छुपा‬ ‪#‎गर्भित‬ ‪#‎अर्थ‬ असा होतो.. #आयटम म्हणजे ‪#‎माल‬,#माल म्हणजे ‪#‎पैसा‬..आणि #पैसा म्हणजे ‪#‎लक्ष्मी‬, आणि ‪#‎मुलीला‬ तर ‪#‎घराची‬ #लक्ष्मी म्हणतात.. मग ‪#‎रागवायचा‬ ‪#‎प्रश्न‬ येतोचं कुठे ? "‪#‎रिश्ता‬ ‪#‎वही‬ ‪#‎सोच‬ ‪#‎नई‬"

काही ‪#‎मुलं‬, ‪#‎मुलींना‬ ‪#‎आयटम‬' ‪#‎म्हणून‬ बोलतात,जे #मुलींना ‪#‎बिलकुल‬ ‪#‎आवडत‬ नाही..पण ‪#‎रागावण्याचं‬ कारणचं नाही, कारण...
त्यातला ‪#‎छुपा‬ ‪#‎गर्भित‬ ‪#‎अर्थ‬ असा होतो..
#आयटम म्हणजे ‪#‎माल‬,#माल म्हणजे ‪#‎पैसा‬..आणि #पैसा म्हणजे ‪#‎लक्ष्मी‬,
आणि ‪#‎मुलीला‬ तर ‪#‎घराची‬
#लक्ष्मी म्हणतात.. मग ‪#‎रागवायचा‬ ‪#‎प्रश्न‬ येतोचं कुठे ?
"‪#‎रिश्ता‬ ‪#‎वही‬ ‪#‎सोच‬ ‪#‎नई‬"

No comments:

Post a Comment