Saturday, April 11, 2015

बापाची ‪#‎चप्पल‬ घातली म्हणून लगेच कोणी ‪#‎बाप‬ होत नाही!!!! आणि एका ‪#‎पोरिने‬ ‪#‎Reject‬ केल म्हणून कुठला पोरगा लगेच ‪#‎देवदास‬ होत नाही!!!

बापाची ‪#‎चप्पल‬ घातली म्हणून लगेच कोणी ‪#‎बाप‬ होत
नाही!!!!
आणि एका ‪#‎पोरिने‬ ‪#‎Reject‬
केल म्हणून कुठला पोरगा लगेच ‪#‎देवदास‬ होत नाही!!!

No comments:

Post a Comment