Saturday, April 11, 2015

Gulami to ham shirp aapne ma bap ki krte hai varna dunya ke liye ham kal bhi or aaj bhi badashah he.........!!!!!

Gulami to ham shirp aapne ma bap ki krte hai varna dunya ke liye ham kal bhi or aaj bhi badashah he.........!!!!!

No comments:

Post a Comment