Saturday, April 11, 2015

बंदुकीची #गोळी तलवारीची #धार कोयत्याचा #घाव अन #भाऊच_फक्त_नाव

बंदुकीची #गोळी तलवारीची #धार कोयत्याचा #घाव अन #भाऊच_फक्त_नाव

No comments:

Post a Comment