Saturday, April 11, 2015

कोण काय बोलत याच्याशी काही घेणदेण नाही.. फक्त१च सांगतो.. " हवा रक्तात आहे.. ती तर करनारच". ..!

कोण काय बोलत याच्याशी काही घेणदेण नाही..
फक्त१च सांगतो..
" हवा रक्तात आहे..
ती तर करनारच". ..!

No comments:

Post a Comment