Wednesday, April 8, 2015

# अदा आमची अशी " # आम्ही"सर्वानाच # जीव लावतो..आणि जर # विरोधात गेला तर,# मूजराच करायला लावतो..!!...

# अदा आमची अशी " # आम्ही"सर्वानाच # जीव लावतो..आणि जर # विरोधात गेला तर,# मूजराच करायला लावतो..!!...

No comments:

Post a Comment