Wednesday, April 8, 2015

आमचं#शेजारी आमच्या#बा__ला सांगतात ‪#‎तुमचं‬#पोरं,,,त्या,,,‪#‎पोरीच्या‬ नादानं पार#येडं झालयं,, :त्यावरं#बा,,,म्हणतो#अरं_बाबानों ते#ं"दुनिया"‪#‎येडी‬,,,करलं,,,,,,,,,,पण#कोण येल#आडवां त्याला#तिथचं___गाडलां,,,,,.......!!!

आमचं#शेजारी आमच्या#बा__ला सांगतात
‪#‎तुमचं‬#पोरं,,,त्या,,,‪#‎पोरीच्या‬ नादानं पार#येडं
झालयं,,
:त्यावरं#बा,,,म्हणतो#अरं_बाबानों ते#ं"दुनिया"‪#‎येडी‬,,,करलं,,,,,,,,,,पण#कोण येल#आडवां त्याला#तिथचं___गाडलां,,,,,.......!!!

No comments:

Post a Comment