Wednesday, April 8, 2015

ना डोक्यावर कुणाच्या हात ठेऊन जगतोना पाठिवर कुनाची थाप घेऊन जगतोमी समर्थक आहे माझ्या जिवलग मित्रांचाम्हणून शत्रुचा बाप म्हणून जगतो..

ना डोक्यावर कुणाच्या हात ठेऊन जगतोना पाठिवर कुनाची थाप घेऊन जगतोमी समर्थक आहे माझ्या जिवलग मित्रांचाम्हणून शत्रुचा बाप म्हणून जगतो..

No comments:

Post a Comment