Wednesday, April 15, 2015

भाऊ तुला # नडू दे कोण पण... #मैत्रि खातीर # मला फ़क्त एक #फोन ... मग तुझ्या साठी ☞३02☜ ︻╦╤─ ҉ - - - एका #गोळीत #भुताच्या टोळीत....

भाऊ तुला # नडू दे कोण पण...

#मैत्रि खातीर # मला फ़क्त
एक #फोन ...

मग तुझ्या साठी
☞३02☜
︻╦╤─ ҉ - -

- एका #गोळीत #भुताच्या टोळीत....

No comments:

Post a Comment