Wednesday, March 25, 2015

zakas photo status

#‎आई‬ वडिलांना एकटाच आहे_म्हणुन ‪#‎फक्त‬ हवाच करतोय...‪#‎अजुन‬ एक असता_ना# बाजाराच उठवुन टाकला असता....!!!

No comments:

Post a Comment