Sunday, March 29, 2015

photo status

वाघ तो वाघच कुण्याऐर्या गैर्या चे काम नाही ते त्याला मर्दाच काळीजलागत...बस नाम ही काफी ह

No comments:

Post a Comment