Wednesday, March 25, 2015

Photo status for diler

किसकी मजाल जो छेडे दिलेर को..!
गर्दिश मे तो 'कुत्ते' भी घेर लेते है अकेले "शेर"
को........!!!!...

No comments:

Post a Comment