Wednesday, March 25, 2015

assal marathi comments

जो आम्हाला नडतो,
त्याच्या नावापुढे कै.
लागतो...!

आणि जो आमच्या मागे
ऊभा राहतो,
त्याच्या नावापुढे पै.
लागतो...!!!

No comments:

Post a Comment